Silta-klubi

Silta-klubi on tarjonnut toimintaa koululaisille ja opiskelijoille v. 1988 lähtien.

Silta-Klubi haluaa edistää ihmisen persoonallisuuden harmonista kehitystä ja rohkaista häntä toimimaan yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Silta toivoo erityisesti lisäävänsä ymmärrystä eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten välillä.

Silta-Klubin toiminta perustuu kristillisiin periaatteisiin. Sen toimintaan voivat osallistua kaikki kiinnostuneet vakaumuksesta riippumatta. Asiasta kiinnostuneille klubi tarjoaa hengellisiä tilaisuuksia, jotka on uskottu Opus Deille, Katolisen kirkon personaaliprelatuurille.
www.opusdei.fi